Általános szerződési feltételek


Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak , figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.


Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.

VÁSÁRLÁSI  FELTÉTELEK

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.

1.Tájékoztató adatok a Szolgáltatóról (Eladóról)

A www.medicinahungariqum.com webáruház üzemeltetője a Medicina Hungariqum Kft.(továbbiakban: Eladó)

Székhely: 8696 Táska ,HRSZ 474/2

Adószám: 23852554-2-14

Cégjegyzékszám: 14-09-312411

Telefonszám: +3630-414-9988

Az Eladó elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@medicinahungariqum.hu
Bankszámlaszám: OTP Bank 11743026-20012175

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: 

Cégnév: Webnode AG

Székhely: Svájc,6304 Zug, Gartenstrasse 3.

Telephely: Svájc,6304 Zug, Gartenstrasse 3.

Cégjegyzék szám: CH-170.3.036.0124-0

Postázási cím: Svájc,6304 Zug, Gartenstrasse 3.

2. A megrendelhető termékek körének meghatározása

Az Eladó a www.medicinahungariqum.com weboldalon megtalálható webáruházban teszi közzé megrendelhető termékeit, és azoknak a megrendelés idején érvényes árát.

A www.medicinahungariqum.com webáruházban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton lehetséges, a jelen Általános szerződési Feltételekben meghatározott módon és feltételek szerint. A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit az adott termék melletti ismertető tartalmazza. Az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért felelősséget nem vállalunk!

Az eladó megfelelő gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azokban változás, elírás mindezek ellenére előfordulhat. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért az Eladó felelősséget nem vállal!

A webáruház adatbázisában található képektől való esetleges eltérésekért, a pontos színhűségért az Eladó felelősséget nem vállal, de törekszik rá, hogy a termékképek a lehetőség szerint a valóságot tükrözzék!

3. A termékek megrendelése

Az Eladó a megrendelést csak akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendelési felületen a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot hiánytalanul megadja.

A Vevő által megadott hibás adatokból eredő hibás teljesítésből eredő károkért az Eladót felelősség nem terheli.

Az Eladó nem vállal felelősséget a szolgáltatás leállásából eredő károkért.

A Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az Eladó és a Vevő között létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásban foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és a későbbikben papír alapon, nyomtatott formában nem hozzáférhető.

Az elektronikus szerződésben, illetve a megkötés és a későbbi kapcsolattartás során használt nyelv a magyar.

Az Eladó a Vevő megrendelését annak beérkezését követően elektronikus úton visszaigazolja, a vételár, valamint a kiszállítási díj megjelölésével. 

A visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az vevőt arról, hogy a megrendelése a Eladóhoz megérkezett.

Az esetben, ha nem kapott visszaigazoló e-mailt, akkor kérjük ellenőrizze a megadott email címét, mert valószínűleg el lett írva.

Az Eladó az Vevő megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben az Ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítás idejéről. Érvényes szerződés a felek között ekkor jön létre.

4. A termékek ára és a fizetés módja

A webáruházban található termék mellett feltüntetett ár a termék fogyasztói ára, amely tartalmazza a mindenkor hatályos általános forgalmi adó mértékét és egyéb közterheket is, a csomagolás költségét is, nem tartalmazza azonban az esetleges szállítás költségeit. A feltüntetett fogyasztói ár az adott pillanatban, illetve akciós termékek esetében a weboldalon meghirdetett ideig érvényes, és csak akkor válik véglegessé, ha azt az Eladó a megrendelést követően visszaigazolja.

A termékek ára magyar forintban (Ft) van feltüntetve.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

Amennyiben a Szolgáltató (Eladó) minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

A feltüntetett vételár nem minősül szerződéskötésre irányuló közvetlen ajánlattételnek, a változás jogát fenntartjuk. A Medicina Hungariqum Kft., jogosult a megrendelés 2 munkanapon belüli visszautasítására ill. törlésére (visszaigazolás ellenére is).

A webáruházban feltüntetett adatok helyességéért, és az esetleges elírásokból eredő károkért nem vállalunk felelősséget. A hibák, elírások, kihagyások előzetes figyelmeztetés nélküli kijavításának jogát fenntartjuk!


A webáruházban található termék mellett feltüntetett ár a termék fogyasztói ára, amely tartalmazza a mindenkor hatályos általános forgalmi adó mértékét és egyéb közterheket is, a csomagolás költségét is, nem tartalmazza azonban az esetleges szállítás költségeit. A feltüntetett fogyasztói ár az adott pillanatban, illetve akciós termékek esetében a weboldalon meghirdetett ideig érvényes, és csak akkor válik véglegessé, ha azt az Eladó a megrendelést követően visszaigazolja.

Az Eladó a www.medicinahungariqum.com webáruházban közzétett árak változásainak jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. Ez egyben azt is jelenti, hogy a rendszer a kosár (a Vevő által megrendelni kívánt áruk összessége a megrendelés elküldése előtt) értékét mindig az aktuális árakkal számolja. Az árak esetleges módosítása a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja

4.1 Fizetési módok

  • Készpénzes fizetés az átvételi ponton:  8696 Táska HRSZ 474/2 (Kossuth utca 2.) vagy előre egyeztetett  helyszínen.

  • Utánvét - Ebben az esetben a GLS, DPD vagy egyéb futárszolgálat kézbesítőjének fizet készpénzben vagy kártyával a csomag átvételekor.
  • Átutalás- Medicina Hungariqum Kft. Bankszámlaszámára: OTP Bank 11743026-20012175

5. A termékek kiszállítása, adása - vétele

Az Eladó Magyarország területén házhoz szállítja a megvásárolt termékeket.

Külföldre nem szállítunk!

A kiválasztott és megrendelt termékeket az Eladó a Vevőnek a rendelésben megadott címre továbbítja, futárszolgálatot igénybe véve. 

Az Eladó a megrendelés visszaigazolásában szereplő szállítási határidőt követően 5 munkanapon keresztül tartja fenn a Vevő számára az árut!

Az eladó az árut a Vevőnek csak abban az esetben köteles kiadni, ha a Vevő a vételárat maradéktalanul megfizette.

A megrendelt és leszállított jövedéki termékek továbbértékesítésre nem alkalmasak!

A szállítás során keletkezett károkért nem vállalunk felelősséget.

6. A termékek ellenőrzése

Alkohol tartalmú terméket kizárólag 18 év feletti személy vehet át, melyet a kiszállítást végző kétség esetén ellenőrizhet!

A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot és annak tartalmát ellenőrizni, és az árut csak hiánytalan teljesítés esetén átvenni!

Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

A Vevő a termékek átvételkor haladéktalanul köteles elvégezni a termékek minőségi ellenőrzését, és az esetlegesen felmerülő minőségi kifogásairól, sérülésről, törésről jegyzőkönyvet vetetni fel a futárral, majd erről az eladót írásban haladéktalanul értesíteni!

A mennyiségi megvizsgálást a Vevő a termékek átvételekor köteles elvégezni! A termék átadását és átvételét követő naptól előterjesztett mennyiségi és minőségi kifogásokat a felek semmisnek tekintik! A termék tekintetében fennálló kárveszély a terméknek a Vevő vagy képviselője részére történő átadásával száll át a Vevőre.

7. Elállás

A Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét elektronikus úton jogosult jelezni az info@medicinahungariqum.hu email címen.

Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költség nem terheli.

Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének és az első szállítási díjnak előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani.

A Vevő a 17/1999 (II.5.) Kormányrendelet rendelkezései szerint a szerződéstől tizennégy munkanapon belül, indoklás nélkül elállhat. Postai úton írásban való jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését!

Bizonyos esetekben - a Kormányrendelet előírása szerint - a vásárlót nem illeti meg az elállás joga. Ilyen esetek például: romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék; az élelmiszerek, amelyek felbontott állapotban természetüknél fogva vissza nem szolgáltatható termékeknek minősülnek. (Természetesen, bontatlan állapotban a vásárló ebben az esetben is élhet elállási jogával.)

Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a termékeket átvette. Ebben az esetben a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termékek visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. (így az újbóli szállítás díját is) Az áruk visszavételének helye az Eladó székhelye:8696 Táska HRSZ 474/2 (Kossuth u.2.) Kizárólag egyeztetett időpontban!

Az eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású bontatlan, az eredeti számlával vagy blokkal együtt postai csomag útján, vagy személyesen visszaszolgáltatott termék esetén köteles a teljes vételárat a Vevő részére megtéríteni.

A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik!

Utánvéttel, portósan feladott / visszaküldött terméket az Eladó nem vesz át!

Az Eladó a Vevő által kifizetett összeget, az elállást követő 30 napon belül köteles a Vevő által megadott bankszámla számra, vagy személyesen a Vevő, illetve meghatalmazottja részére visszatéríteni.

A távollévők között létrejött szerződések és az elállási jog részletes szabályait a 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet tartalmazza, melyet a felek a jelen szerződés kapcsán irányadónak tekintenek. A vásárlási és szállítási feltételekben nem rögzített kérdésekben a mindenkori hatályos Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

8. Felelősség

A www.medicinahungariqum.com webáruházban történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vásárló tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodnia a számítógépe biztonságos használatáról, és az azon tárolt adatok védelméről.

A Medicina Hungariqum Kft. nem felel a vis maior - ból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan:

- a weboldal használatából vagy üzemzavarából

- az adatok bárki által történő megváltoztatásából

- az információtovábbítási késedelemből adódó

- a vírusok által okozott

- a szoftverhibából, internetes hálózati hibából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,

- a vonal vagy rendszerhibából adódó károkért.

Az Eladó jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, azaz a jelen szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosításuk a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók.

Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi (a változást megelőző és a vásárlónak visszaigazolt) ár érvényes és kerül felszámolásra.

9. Adatvédelem

Bővebben lásd: Adatvédelmi Szabályzat

Vevő által, a megrendelés során szolgáltatott minden személyes adattal kapcsolatban az Eladó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992/LXIII. törvény alapján jár el.

Vevő az adatszolgáltatással hozzájárul, hogy részére a webáruház az akciókról szóló értesítéseket elektronikus formában megküldje. A Vevő e-mailben jelezheti az info@medicinahungariqum címre, ha nem kívánja ezt a szolgáltatást igénybe venni.

A megrendelések teljesítéséhez szükséges alvállalkozók, illetve az Eladó által adatfeldolgozással megbízott feldolgozó részére történő adatszolgáltatást leszámítva az Eladó a tudomására jutott, általa kezelt adatokat harmadik személynek nem szolgáltatja ki. A termék helyes kézbesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat az Eladó jogosult a szerződéses alvállalkozónak (név, kézbesítési cím, telefon) átadni.

A Vevő által rendelkezésünkre bocsátott adatokhoz kizárólag az Eladó azon alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri kötelezettsége ezen adatok kezelése. A társaság alkalmazottai a rendelkezésünkre bocsátott személyes és egyéb adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően és bizalmasan kezelik.

Az Eladó minden, a rendelkezésére álló technikai és egyéb eszközt igénybe vesz az adatok biztonságos tárolása, őrzése, valamint az adatokkal való visszaélés megelőzése érdekében.

Weboldalunk meglátogatásakor, az oldalakon történő tallózás során az Eladó az Ön felhatalmazása és engedélye nélkül semmilyen személyes adatot nem rögzít Önről.

Azokat az egyéb, nem személyes adatnak minősülő információkat, amelyeket bármilyen formában (levél, e-mail) ügyfélszolgálatunkra küld, kizárólagosan a probléma megoldására használjuk, és egyébiránt azokra is a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettség vonatkozik.

Vevő tudomásul veszi, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását jogában áll bármikor írásban visszavonni, módosítani, továbbá kérheti a személyes adatok helyesbítését, törlését az info@medicinahungariqum.hu címen.

10. Panaszügyintézés

Ügyfél jogosult reklamációját, észrevételeit írásban eljuttatni az  Eladóhoz. A reklamációt az Eladó 3 munkanapon belül köteles megvizsgálni, annak eredményéről és a további teendőkről pedig Ügyfelet írásban tájékoztatni. 
A vásárlói panaszok érvényesítése, ill. a megrendelésekkel kapcsolatos egyéb kérdések vagy problémák intézése az Eladónál ill. elérhetőségein történik. A Medicina Hungariqum Kft. ezzel kapcsolatos elérhetőségei: Levelezési cím: 8696 Táska HRSZ 474/28 Kossuth u.2. E-mail: info@medicinahungariqum.hu, Telefon: +36 30-414-9988

A 4/1997 (I.22.) Kormányrendelet alapján - amely az üzletek működését és a belkereskedelmi tevékenység folytatását szabályozza - a Vevő szóban vagy írásban közölheti panaszát az Eladóval.

A panasz szóbeli közlését Vevő megteheti az Eladó +36 30/414-9988-as telefonszámán keresztül. A szóbeli panaszt lehetőleg azonnal orvosolni kell.

Vevő a panasz írásbeli közlésére az Eladó telephelyén található, hitelesített Vásárlók Könyvét használhatja, illetve megteheti azt az info@medicinahungariqum.hu e-mail címen is.

4/1997. (I. 22.) KORM. RENDELET

26. § (1) A vásárló panaszát szóban vagy írásban közölheti a kereskedővel. A szóbeli panaszt lehetőleg azonnal orvosolni kell.

(2) A vásárló írásbeli panaszát - két példányban, a jegyző által hitelesített számozott oldalú - vásárlók könyvében teheti meg. A vásárlók könyvét a kereskedő köteles az üzletben jól látható és hozzáférhető helyen elhelyezni.

(3) ((Megállapította: 203/2002. (IX. 14.) Korm. r. 16. §.)) Az üzletben a vásárlót jól láthatóan és olvashatóan tájékoztatni kell arról, hogy panaszával a jegyzőn, és a fogyasztóvédelmi felügyelőségen kívül a területi gazdasági kamarák mellett működő békéltető testülethez, illetve élelmiszer-előállító és -feldolgozó tevékenységet végző kereskedelmi egységek esetében az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomáshoz is fordulhat. A tájékoztatón fel kell tüntetni e szervezetek címét és telefonszámát.

(4) A jegyző, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a felügyelőségek két évre visszamenőleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket.

11. Az üzleti feltételek elfogadása

A Vevő a www.medicinahungariqum.com webáruházban feladott valamennyi rendelés megerősítésekor a hatályos Általános Szerződési Feltételek elfogadását is megerősíti.

12. Egyéb

Eladó szabadon módosíthatja a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege megjelenik a weblapon.

Abban az esetben, ha a webáruház látogatója bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vevő vásárlását.

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges, a jogvita rendezésére, szerződő felek értékhatártól függetlenül az Eladó székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező Bíróság illetékességét.

Törvényi hivatkozások

Adatkezelés: 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

Jótállás

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

Szerzői jogok

1999. évi LXXVI. törvény

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs...

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról...

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól..

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra..

vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól...

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. 

A webáruház működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!